Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Oy Wicanda Ltd:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka kattaa toiminnan myös aputoiminimillä Suomen kiinteistö- ja kantojyrsinpalvelu sekä Kustantajain kirjapalvelu.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Wicanda Ltd, Suomen kiinteistö- ja kantojyrsinpalvelu
Y-tunnus: 0908178-3 
Hevossalmentie 30, 36760 Luopioinen

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

aaro.turunen @ wicanda.inet.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Oy Wicanda Ltd:n markkinointi- ja asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja verkkopalveluidemme (Kantojyrsin.fi, Alstor.fi, Kirjapalvelu.fi) kehittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Käsittelyperusteemme on asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano ja markkinoinnin osalta oikeutettu etu. Suostumuksesi perusteella voimme lähettää sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä, kuten uutiskirjeitä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita meille ilmoittamiasi tietoja. Verkkosivustoilla vierailevista saamme evästeiden avulla tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
– Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite
– Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
– Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. ilmoittamasi kohdetiedot kantojen jyrsintää varten)
– Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. uutiskirjeen tilaus, kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuminen)
– Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet (verkkosivustojen evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet) ja niihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Seuraamme myös verkkosivustomme kävijätietoja. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Wicandan ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä, kuten yrityspalveluhakemistosta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa uutiskirjeessämme on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). 

Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai poistaa tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Oy Wicanda Ltd 24.5.2018